Om skolan

Skolans syfte är att anordna kurser i Medicinsk biomagnetism® under ledning av metodens grundare dr Isaac Goiz.

Skolan kommer även att anordna workshops för fördjupning och träning i det Biomagnetiska Paret® under ledning av erfarna certifierade terapeuter/läkare och till låg kostnad.