Biomagnetism

Det Biomagnetiska paret® testades

på över 200 patienter

Denna utmärkta artikel publicerades i tidskriften Discovery Salud nr 118 år 2009.

Artikeln är tillgänglig på webbplatsen för den spanska tidningen www.dsalud.com/index.php?pagina=articulo&c=143. Se även tidigare artiklar publicerade i www.dsalud.com nr 76 och 112.

 Dr Isaac Goiz – skaparen av både teorin om Det biomagnetiska paret och behandlingen av alla typer av sjukdomar med enkla magneter – gick med på att testa terapin på Dr Raymond Hilus medicinska center i Marbella, Spanien. Över 200 människor behandlades på bara fyra dagar. Innan Goiz diagnostiserade och behandlade med Det biomagnetiska paret tog man blodprov på var och en av patienterna. Ett nytt blodprov togs efter behandlingen i syfte att se om de mikroorganismer som angavs som ansvariga för sjukdomen fanns kvar. Vi berättar nu resultatet.

Dr Raymond Hilu, klinikens chef (vä) och dr Isaac Goiz (hö)
Källa: Centro Médico Hilu, Marbella

Spridningen i Spanien av diagnos- och behandlingsmetoden Det biomagnetiska paret,  skapat av den mexikanska läkaren Isaac Goiz, har gått överraskande fort. Självklart är det inte förvånande med tanke på den framgång läkare och terapeuter nått som använder denna terapi. Det handlar inte om en mirakelkur som kan lösa alla patologier, men i händerna på seriöst utbildad personal är det en metod med oväntade möjligheter, särskilt när orsaken till sjukdom är en infektion. Metodens alla möjligheter är ännu okända.

I åratal hade Dr Goiz velat att effekten av behandlingen skulle testas av medicinska skolor, ett förslag som han upprepade vid vårt senaste möte i Madrid: ”Jag behöver ett medicinskt centrum som kan ställa upp med ett visst antal patienter som redan har fått en medicinsk diagnos. De kan vara tjugo, trettio, hundra patienter, diagnostiserade med, låt oss säga tuberkulos. Sedan testar vi dem, sätter magneterna på de ställen som behövs, vilka motsvarar patientens patologi, för att sedan kunna se hur många som botas. Är det bara en som blir botad? I så fall är det uppenbart att jag har fel. Är det 90 % som botas? Då är det självklart att metoden är rätt. Varför tillåter inte mina kollegor att vi testar metoden?”  Svaret har alltid varit tystnad. Fram till nu …

Först ut var Dr Santiago de la Rosa, medlem i vår styrelse, som på ett mycket pragmatiskt sätt föreslog att testa magneternas förmåga att döda mikroorganismer in vitro! Ett antal bakterier och svampar odlades i 24 timmar i ett specialiserat laboratorium – nämligen, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus agalactiae, Proteus mirabilis, Haemophylus influenzae och Candida albicans. De odlades i lämpliga medier: blod agar, choklad agar, Mac Conkey agar och Sabouraud kloramfenikol. Därefter placerades två magneter, en över och en under plattorna under ytterligare 24 timmar för att se om det fanns mikrobiell tillväxt eller om det avstannade. Testet visade att magneter som tillämpades in vitro inte kunde bromsa tillväxten av dessa patogener. Detta tydde på att magneterna enbart påverkar den bioelektromagnetiska miljön som är typisk för komplexa levande organismer.

Svaret måste därför sökas utanför labbet, i människokroppens komplexa samspel, i den levande miljöns pH som är grunden för mikroorganismernas livsvillkor. Det som krävdes var därför att ta ett nytt steg i forskningen och studera metoden i en stor grupp av patienter. Detta är vad Dr Raymond Hilu bestämde sig för att göra vid institutet som bär hans namn. ”Ärligt talat, berättat han, gjorde jag detta i otro. För några månader sedan deltog jag ett par dagar i dr Goiz kurs i Madrid och vad Dr Goiz berättade verkade vara för bra för att vara sant. Om detta är sant tänkte jag, handlar det om en fantastisk uppfinning som vi måste göra känd. Om det inte är sant måste detta sägas offentligt för att inte sprida falska förhoppningar. Så jag föreslog Goiz att testa ett stort antal patienter. Jag visste att han skulle gilla idén eftersom han hade försökt göra det flera gånger utan framgång.”

Goiz antog utmaningen att testa metoden. Testen genomfördes i dr Hilus center i Marbella, Málaga, mellan 14 och 17 maj i år. Över 200 patienter med flera olika sjukdomar testades! Närvarande som observatörer var ett antal läkare från olika länder. Även om de statistiska resultaten fortfarande är under bearbetning talar dr Hilu öppet om metodens ”stora framgång”. ”Det handlar om en av de mest effektiva terapiformer jag har stött på under alla mina år av medicinsk praxis. Mest slående är dess enkelhet. Den huvudsakliga fördelen är att den inte visar några biverkningar. Det enda som låter konstigt är att Goiz diagnos skiljer sig ofta från den diagnos patienten har fått innan, något jag inte bryr mig om eftersom det viktiga är att patienten förbättras med behandlingen. Det intresserar mig inte så mycket att få veta vad patienten hade för diagnos före behandlingen utan att patienten förbättras eller botas som konsekvens av behandlingen. Jag bryr mig om att slutresultatet är positivt och fördelaktigt för patienten.”

Studiens förberedelse

Källa: Centro Médico Hilu, Marbella

Det som testades i Marbella kommer inte att godkännas av det medicinska samfundet. Men denna test kan inte ignoreras heller. Dr Hilu har försökt vara så objektiv som möjligt. För att göra detta rekryterades patienter inte enbart bland dr Hilus patienter utan även bland patienter från läkare från andra länder: USA, England, Tyskland, Frankrike, Sverige, Finland, Indien och naturligtvis Spanien. Dr Hilu bjöd några av hans kollegor att delta som observatörer så som var fallet med de italienska läkarna Limontini och Conte samt den brittiska läkaren dr Mary Staggs. Han föreslog två oberoende laboratorier för att ta patienternas blodprov före Dr Goiz behandling och femton minuter efter behandlingen och jämföra båda proven. Syftet var att se om de patogener som Goiz upptäckte med kinesiologisk test kunde bekräftas med labbtest.

Dr Hilu berättade, ”För mig är detta ett mysterium, jag förstår inte vad som har hänt. Först kontaktade jag ett stort laboratorium i Barcelona vilket jag föreslog skulle hantera ärendet. De bekräftade muntligt att de gärna skulle hjälpa till. Jag blev ombedd att överlämna en skriftlig förteckning över de potentiella patogenerna för att förbereda arbetet. Jag skickade hela listan och de tog ganska lång tid på sig. Slutligen svarade de ja, de hade tillräcklig kapacitet för att göra proven. När det var dags att ta proven ville jag ha en skriftlig överenskommelse. Till min förvåning svarade de att varje analysprov skulle kosta ca 2.000 € och att detta var en kostnad de inte hade råd med. Själv skickar jag mycket ofta blodprov som ska testas för patogener till olika laboratorier. Jag vet att det inte kostar så mycket. Ett par veckor innan vi skulle starta försöket avvisade de allt samarbete. Jag fick veta att sedan de gick ihop med ett franskt multinationellt företag var labbets filosofi att inte utföra ett sådant jobb.”

Dr Hilu kontaktade då ett annat laboratorium i Valencia och åter fick han samma svar. Första svaret var ja men snart blev det nej. Ett sista försök gjordes med ett mindre laboratorium i Marbella men de blev inte heller intresserade av att samarbeta.

Dr Hilu ändrade då strategi. Varje patient skulle ta med all sin medicinska dokumentation från sin egen läkare. Studien av blod skulle göras i Dr Hilus eget center med olika diagnosmetoder: mörkfältsmikroskopi och koagulationstest. Klinikens mikroskopisystem för cellmorfologi gör det möjligt att se 60.000 gångers förstoring, se alla typer av bakterier, svampar och parasiter med absolut tydlighet och identifiera dem med hjälp av Antoine Béchamps arbete, vilket visade att blodet inte är sterilt. När detta ansågs nödvändigt kompletterades studien med EKG, oxymetri eller ultraljud. Resten var Goiz diagnostiska test, magneterna på specifika punkter och utvärdering av behandlingarna vid centret. Allt detta skulle kompletteras med en vidare uppföljning av patienterna.

Levande blod

Fler än två hundra patienter testades på dr Raymond Hilus medicinska center. Ett exempel var Maria som av sin läkare hade fått diagnosen hepatit. Hilu tog en droppe blod som analyserades i mikroskop. Bilden av droppens blod projicerades och kunde följas av all närvarande personal på en 40 tums plasma skärm. Efter några minuter fick alla närvarande se hur de röda blodkropparna som flöt omkring i den extracellulära vätskan bildade kolumner som en stapel med mynt, med begränsad rörlighet. ”Cirkulationsstörningar” erinrade Hilu. Han fortsatte leta samtidigt som han bytte olika ljusfilter. Olika mönster dök upp och i varje enskilt fall identifierade dr Hilu svampar eller bakterier. Slutligen syntes en rad stenliknande strukturer: ”mikrotromber” påpekade Hilu. Sedan observerades en annan droppe blod som hade koagulerat och en karakteristisk Rosliknande figur bildades. Läkaren tolkade detta som betydande hjärtstress. De grå kanterna som bildades var en ansamling av toxiner som mycket väl kunde motsvara en dålig leverfunktion.

Dr Isaac Goiz (vä) och Dr Raymond Hilu, klinikens chef (hö)
Källa: Centro Médico Hilu, Marbella

Nästa steg blev dr Goiz test av patienten Maria. Med patienten liggande på britsen höll han sina händer under patientens hälar och uppmärksammade om det fanns någon skillnad mellan dem. Han började skanna hela kroppen och nämnde varje magnetiskt par högt. Samtidigt väntade han på svaret i form av förlängning eller förkortning av patienten ben. Dr Goiz diagnos kompletterade den diagnos Maria redan hade: levercirros och njursten. Därefter placerade han magnetparen på kroppen och patienten fick vila i tolv minuter.

När behandlingen var klar extraherade dr Hilu återigen två droppar blod: en för att titta direkt i mikroskopet och en som skulle observeras när droppen hade koagulerat. På detta sätt fick både patienter och observatörer bevittna det levande blodet efter Marias behandling med Det biomagnetiska paret. Där man tidigare hade observerat ”kolumner som en stapel med mynt” fick man nu se väl differentierade röda blodkroppar som flöt omkring fritt i den extracellulära vätskan. Inga bakterier eller svampar dök upp. Mikrotromberna var dock fortfarande där. I det levrade blodet hade den rosliknande figuren som tydde på stor hjärtbelastning också försvunnit, men kanterna med ansamling av toxiner och gifter var något mindre men fortfarande synliga. Dr Hilu själv var förvånad: ”Att avlägsna bakterier, svampar och parasiter, och att förbättra cirkulationen till den graden skulle under normala förhållanden ha krävt mer än sex läkemedel och att följa en behandling i flera månader.”

Källa: Centro Médico Hilu, Marbella

Källa: Centro Médico Hilu, Marbella

 En av de mest innovativa aspekterna i Goiz teori är förekomsten av virus-svampar och bakterier-parasiter på motsatta poler som orsak till sjukdom. Därför blev det en utmaning för Hilu att få se om de påstådda patogenerna verkligen fanns i blodet. Och det gjorde de! ”I över 80% av fallen – statistiken är inte färdig bearbetad ännu – hittade jag samma mikroorganismer i patienternas blodprover som Goiz noterade med Det biomagnetiska paret.”

 Det som mest fångade Hilus uppmärksamhet var blodets beteende före och efter appliceringen av de biomagnetiska paren. ”Majoriteten av de patienter som samtyckt till att delta i denna studie var mycket sjuka. När vi testade deras blod innan de behandlades av dr Goiz fick vi se en blodcirkulation med dålig kvalitet, mycket sjukdomsalstrande mikroorganismer, mycket smuts i blodet och försvagat immunförsvar. Femton minuter efter Goiz behandling fick jag se en helt annan historia. Det såg ut som en annan persons blod. Alla morfologiska avvikelser i blodet hade korrigerats. I flera fall var nu neutrofilerna, som tidigare visat sig vara nästan orörliga, mycket mer aktiva. Levande mikroorganismer hade försvunnit. 15 minuter efter behandlingen fick vi se en förbättrad cirkulation, förutom mikrotromberna. I de fall av levercirros – och detta var en riktig nyhet för mig – såg vi efter magnetbehandlingen ett slags ärrvävnad från levern som i stora mängder flöt omkring i blodet. Jag hade tidigare sett fenomenet men inte så ofta och så snabbt efter en behandling.”

Den enda faktor som inte ändrades på något sätt var förekomsten av blodproppar, något som dr Hilu planerar att undersöka vidare.

Hur är det med pH-värdet som är kärnan i Goiz teori? På Hilus medicinska center färgar man inte blodproven eftersom detta anses kunna störa proverna. I stället används olika ljusfilter. Genom att byta olika ljusfilter kan man observera olika aspekter av levande blod. ”En av dessa ljusfärger som jag använder – sade Hilu – tillåter mig se blodets pH in vivo. Det har inte förekommit några fall av blod med en tendens till alkalos. Med tanke på det stora antalet patienter vi har behandlat är detta ytterligare en indikation som talar om en sur miljö som grunden till sjukdomen. Vi har sett blodprover med pH som tenderar mot acidos. Efter Goiz behandling försvann acidosen helt i dessa blodprov, utan undantag, i samtliga fall. Endast med magneter och på femton minuter.”
Fantastiskt.

Slutsatser

 Sammanfattningsvis verkar närvaron av mikroorganismer stämma överens med dr Goiz argument. Men ännu viktigare är att resultaten ger stöd åt användningen av Det biomagnetiska paret i en lång rad olika sjukdomar. Studien som inkluderar uppföljningen av patienter är inte klar ännu, men Dr Hilu kan redan dra vissa slutsatser.

Vilka generella resultat har erhållits med mer än 200 diagnostiserade och behandlade patienter?

 Antalet fall som inte gav något svar eller förbättring är mycket få, enstaka. Det har inte funnits något fall som blivit sämre. De fall som visade bäst resultat fanns bland dem som redan hade diagnosen Multipel Skleros. Den diagnosen matchade inte Goiz diagnos. För honom hade de alla lidit av bakteriella streptokockinfektioner och klamydia. Dessutom fick vi alla se dessa patienter gå hem med en anmärkningsvärd grad av förbättring. Några av dem hade en helt begränsad rörlighet när de kom, de kunde knappt stå upp för att lägga sig på britsen men de gick hem av egen kraft. För mig var detta det mest imponerande. De sju eller åtta behandlade fall fick en stor förbättring.”

 Det är svårt att gå igenom var och en av de behandlade sjukdomarna, men angående cancer har Goiz en väldigt annorlunda inställning: hur gick det till med de patienter som hade cancer som diagnos?

 Vi kan säga detsamma, en övergripande förbättring. Men vad gäller cancerfall måste vi göra en reservation: Goiz bekräftade verklig cancer i ett patientfall. Alla andra patientfall hade, enligt dr Goiz perspektiv, falsk cancer, de var fel diagnostiserade. I de fallen handlade det om abscesser, cystor, hematom  eller andra fysiologiska reaktioner på mikroorganismer, t ex från bakterier såsom Enterobacter cloacae eller Listeria. Ärligt talat antar jag att känslan, patientens reaktion med tanke på att de aldrig hade haft riktig cancer kan ha att göra med viss förbättring. Dr Goiz hävdar att genom att göra slut på de problem patogenerna förorsakar blir patienten botad och återhämtningen kommer att ske gradvis.”

 ”Jag kan hävda att det i vår första patientundersökning förekom en rad mikroorganismer som försvann helt efter behandlingen. Vi uppskattar även den omedelbara förbättringen av andra parametrar. Till exempel i fall av prostatacancer fick vi se hur PSA markören sjunkit efter behandlingen i samtliga fall.”

 ”Dagarna efter Goiz behandling har vi bett patienterna att träffa sina läkare och göra nya blodanalyser, nya rapporter och besöka oss igen. Enligt de undersökningsresultat som redan lämnats in till oss är förbättringarna uppenbara. Vi har inte avslutat studien p.g.a. att vi väntar på cancerfallen.”

 Hur ska vi tolka faktum att det redan vid förundersökningen finns ett fall av malign melanom som botades, en leukemi som botades och en prostatacancer som botades? Ska vi tro att dessa personer besökte sin läkare och att läkaren sa att deras cancer var borta?

 Nej, så är inte fallet. Dessa patienter har besökt sin läkare, har ombetts att genomföra nya tester, och med tanke på de nya resultaten fick de höra, att de aldrig hade haft cancer, att diagnosen var fel. Låt oss betrakta fallet med prostatacancer. Storleken på prostata var visuellt stor och patientens PSA hög. Efter behandlingen med det biomagnetiska paret hade PSA normaliserats och ultraljudet visade en normal storlek av prostatan. Man skulle kunna tro att det var ett klart cancerfall och att tumören krympt, eller hur? Tja, men patientens läkare föredrar att säga att det var en fel diagnos. Så du vet, med det biomagnetiska paret botas inte cancer utan man upptäcker diagnostiska fel. Ingen kommentar.”

 Har man hittat Mycobacterium Leprae som enligt Goiz är den enda som förorsakar äkta fall av cancer?

 Äkta cancer hade enbart en patient. Ett fall i fas IV, hos vilken Goiz noterade förekomsten av spetälska baciller och klamydia. I detta fall konstaterade vi Mycobacterium Leprae. I resten av fallen instämmer jag med Goiz när det gäller de andra mikroorganismerna han ansåg vara ansvariga för patologier som diagnostiserades som cancer.”

 Har resultaten varit positiv i samtliga fall?

 Bland de studerade har till exempel de fallen som diagnostiserades som njurstenar och hjärntumör, inte svarat på behandlingen. Det fanns även ett komplicerat fall av mycket akut testikel smärta orsakat av en infektion efter rakning av testiklarna. Smärtan kvarstod. I alla andra fall och vid alla andra sjukdomar fanns en förbättring eller bot.”

 Dr Raymond Hilu var jublande. Vi kommer att invänta ett slutförande av studien. Dr Hilu har visat stor modighet. Att genomföra en sådan studie var inte lätt. Faktum är att de flesta konventionella läkare föredrar att ignorera en sådan unik och berikande erfarenhet. Vi är säkra på att många andra kommer att öppna ögonen, uppmuntra och fördjupa sig i denna enkla terapeutiska metod vilken är effektiv och utan biverkningar, på samma sätt som flera kolleger redan har gjort. Metodens slutresultat kommer att bero på läkarens eller terapeutens skicklighet och på sjukdomens fortskridande, eftersom varje person är olika.