Kursprogram

Medicinsk biomagnetism®,

Det biomagnetiska paret® nivå 1

Kursprogram

Dag 1

Biomagnetismens historia – Biomagnetismens teoretiska utgångspunkter: magnetism, biomagnetism, pH-värdet och magnetisk resonans, entropi, mikroorganismernas symbios.

Det biomagnetiska paret®: polarisering/depolarisering, alkalos/acidos – Den normala energetiska nivån, NEN – Biomagnetisk dualism.

Dag 2, 3 och 4

Medelstarka magneter: den biomagnetiska diagnosen och biomagnetisk terapi.

Diagnos: lokalisering av de biomagnetiska polerna – Punkter för spårning – De olika pargrupperna: de reguljära och speciella paren.

Dag 5

Reservoarer, disfunktionella par, körtelrelaterade par, komplexa par, övergående par vid trauma, associerade par, Hiv-Aids och tumörfenomen.