Det biomagnetiska paret

Det Biomagnetiska paret är en utmärk terapimetod som hjälper oss att identifiera och avlägsna skadliga mikroorganismer i kroppen.

Terapin verkar genom att återställa det normala balansen mellan surhet och alkalinitet i ett visst område i kroppen. Det som tillfälligt blev en gynnsam terräng för sjukdomsalstrande mikroorganismer blir åter neutralt och kroppen kan fullborda sin läkningsprocess.

Vi vet idag att sjukdomsalstrande mikroorganismer som bakterier eller virus ligger bakom en mängd olika sjukdomar.

Metoden ger inte några biverkningar för patienten, stör inte kroppens homeostas och är kompatibel med andra behandlingar och medicinska alternativ. Det Biomagnetiska paret kan ibland användas förebyggande genom att tidigt hitta och rätta till ett onormalt tillstånd innan det visar allvarliga symtom.