Om behandlingen

Vad kan man förvänta sig? 

om behandlingen

Med hjälp av denna terapi kan patienten uppleva en snabb förbättring på några få sessioner.  Att ta bort patogener är ofta allt man behöver i läkningsprocessen. 

Ingen människa är dock den andra lik. Läkningsprocessen påverkas av hur länge man har haft besvär, ålder, näringsstatus, toxisk belastning, tidigare behandlingar, skador som redan är etablerade i kroppen mm. I vissa fall kan flera sessioner krävas och regelbundna kontroller rekommenderas.

I takt med att patienten förbättras minskar behovet av medicinering, vilket alltid ska göras under överinseende av läkare.

Hur går behandlingen till? 

I denna terapiform använder man sig av ett par magneter med motsats poler, en positiv pol och en negativ pol, som placeras på särskilda punkter i kroppen under ca en halvtimme. Var och en av dessa punkter är relaterad till specifika bakterier eller virus.

Dr Isaac Goiz, terapins grundare, och hans forskarteam på Chapingo univesitetet i Mexiko harförsett oss med en kroppskarta för vart och ett av de biomagnetiska paren. Det handlar om speciella områden på kroppsytan som påverkar specifika bakterier, virus, mm. Det första biomagnetiska paret upptäcktes 1988 och metoden utvecklades och testades på tusentals människor under de senaste 25 åren.

Som bioinformationsmekanism används ett välkänt kinesiologiskt eller muskeltest i syfte att upptäcka de sura eller alkaliska områden där sjukdomsalstrande mikroorganismer befinner sig.

 Magneterna är kontraindicerad för personer som bär en pacemaker i hjärtat eller för gravida kvinnor.

Näring och livsföring

om behandlingen

Att stödja kroppen med hjälp av lämplig kost och livsstilsförändringar är ofta avgörande till behandlingen. Läkningsprocessen kompletteras vid behov med en individuell kostplan och tips om lämplig rörelse, stresshantering, mm.