Forskning

Det första doktorsavhandlingen om
Det biomagnetiska paret
godkändes vid universitetet i Alcalá, år 2016

Doktorsavhandling: Biologiska effekter av biomagnetisk parterapi
Författare: Juan Gonzalez de Castejon, Enrique de
Permanent länk (URI): https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/26679
Anslutning: Universitetet i Alcalá, Spanien. Forskarutbildning i medicinska specialiteter

Det Biomagnetiska paret®
testades på över 200 patienter

Är 2009 testades Det Biomagnetiska paret enligt Dr Goiz metoden i Dr Raymond Hilus Institut i Marbella, Spanien. (https://thehiluinstitute.com/)Dr Isaac Goiz Duran accepterade initiativet att delta i undersökningen och testa terapin med med hjälp av dr Hilus blodanalysmetoder.

Testen genomfördes i dr Hilus Institut i Marbella, Málaga, mellan den 14e och 17e maj 2009. Närvarande som observatörer var ett antal läkare från olika länder, bl a några av dr Hilus kollegor såsom de italienska läkarna dr Limontini och dr Conte samt den brittiska läkaren dr Mary Staggs.

Patienterna rekryterades bland dr Hilus egna patienter samt bland patienter från läkare från USA, England, Tyskland, Frankrike, Sverige, Finland, Indien och naturligtvis Spanien.

The-Hilu-Institutet-blodprovtagning
Källa: The Hilu Institute

Varje patient skulle ta med all medicinsk dokumentation från sin läkarjournal. Studien av blodprover gjordes i Dr Hilus eget institut med olika diagnosmetoder såsom mörkfältsmikroskopi och koagulationstest. Klinikens mikroskopisystem för cellmorfologi – med 60 000 gångers förstoring – gjorde det möjligt att se alla typer av bakterier, svampar och parasiter med hög tydlighet och identifiera dem. Vid behov kompletterades studien med EKG, oximetri eller ultraljud.

Över 200 människor med flera olika sjukdomar testades och behandlades under fyra dagar. Man tog blodprover för varje patient innan dr Goiz genomförde sin test och behandling av dem. Syftet var att se om de patogener som dr Goiz upptäckte med kinesiologisk test kunde bekräftas med labbtest. Ett nytt blodprov togs efter behandlingen för att se om de mikroorganismer som angavs som ansvariga för sjukdomen fanns kvar.

Dr Isaac Goiz (vä) och Dr Raymond Hilu, klinikens chef (hö)
Källa: The Hilu Institute

Dr Goiz genomförde testen enligt De biomagnetiska parets metod. Magneterna placerades på de specifika punkter som testen visade och utvärderingen av varje behandling genomfördes efteråt. Allt detta kompletterades med en vidare uppföljning av varje patient.

Med dr Hilus ord: ”Ärligt talat gjorde jag detta i otro. För några månader sedan deltog jag i dr Goiz kurs i Madrid och vad dr Goiz berättade verkade vara för bra för att vara sant. Om detta är sant tänkte jag, handlar det om en fantastisk uppfinning som vi måste göra känd. Om det inte är sant måste detta sägas offentligt för att inte sprida falska förhoppningar. Därför föreslog jag dr Goiz att testa terapin på ett stort antal patienter.”

”Det handlar om en av de mest effektiva terapiformer jag har stött på under alla mina år av medicinsk praxis. Mest slående är dess enkelhet. Den huvudsakliga fördelen är att den inte visar några biverkningar. Jag bryr mig om att slutresultatet är positivt och fördelaktigt för patienten.”

En av de mest innovativa aspekterna i dr Goiz teori är förekomsten av virus-svampar och bakterier-parasiter på motsatta poler som orsak till sjukdom. Därför blev det en utmaning för dr Hilu att få se om de påstådda patogenerna verkligen fanns i blodet. Och det gjorde det. ”I över 80% av fallen hittade jag samma mikroorganismer i patienternas blodprover som Goiz noterade med Det biomagnetiska paret.”

Dr-Goiz-Blodprovsresultat
Källa: The Hilu Institute

 Det som mest fångade dr Hilus uppmärksamhet var blodets beteende före och efter appliceringen av de biomagnetiska paren. ”Majoriteten av de patienter som samtyckte till att delta i denna studie var mycket sjuka. När vi testade deras blod innan de behandlades av dr Goiz fick vi se en blodcirkulation med dålig kvalitet, mycket sjukdomsalstrande mikroorganismer, mycket smuts i blodet och försvagat immunförsvar. Femton minuter efter dr Goiz behandling fick vi se en helt annan bild. Det såg ut som en annan persons blod. Alla morfologiska avvikelser i blodet hade korrigerats. I flera fall var nu neutrofilerna, som tidigare visat sig vara nästan orörliga, mycket mer aktiva. Levande mikroorganismer hade försvunnit.”

 ”Dagarna efter Goiz behandling har vi bett patienterna att träffa sina läkare och göra nya blodanalyser, nya rapporter och besöka oss igen. Enligt de undersökningsresultat som redan lämnats in till oss är förbättringarna uppenbara.”

Men ännu viktigare är att resultaten ger stöd åt användningen av Det biomagnetiska paret i en lång rad olika sjukdomar.